intro

לשדרג את העולם

כשאנו חושבים על העתיד, אנו בדרך כלל חושבים על עולם שבו אנשים כמונו ייהנו מטכנולוגיה טובה יותר: רובי לייזר, רובוטים אינטליגנטים, חלליות הטסות המהירות האור. אולם הפוטנציאל המהפכני האמיתי של הטכנולוגיות העתידיות הוא לשנות את האדם עצמו, ולא רק את כלי הנשק והרכב שלנו. הדבר המדהים ביותר בעתיד לא יהיו החלליות, אלא הישויות שיטוסו בחלליות.

בני האדם עומדים לשדרג את עצמם לאלים. כלומר, בני אדם עומדים עומדים לרכוש תכונות ויכולות שבאופן מסורתי יוחסו לאלים – כגון נעורי נצח, קריאת מחשבות, או היכולת לברוא ולהנדס חיים כרצוננו.

פיזיקאים מגדירים את המפץ הגדול כנקודה סינגולרית. זוהי נקודה בזמן שבה כל חוקי הטבע הידועים לנו וכל עולם המשמעות המוכר לנו לא תיפקדו, ולכן גם אם היה משהו לפני המפץ הגדול, הוא חסר משמעות לגבינו. ייתכן שאנו מתקרבים במהירות לנקודת סינגולריות נוספת, שבה עולם המשמעות המוכר לנו יקרוס. כל מה שיקרה אחרי אותה נקודה הוא חסר משמעות עבורנו.

הרצאות