כסף ופוליטיקה

נושאים נוספים

הקדמה

לבטוח בעולם

בני האדם, כמו יתר בעלי החיים החברתיים, עוצבו בידי האבולוציה לחשוב על עצמם כמחולקים ל"אנחנו" ו"הם". אף בעל חיים לא חושב על טובת המין שאליו הוא משתייך. אף שימפנזה אינו חושב על טובתם של כל השימפנזים בעולם, אף חילזון לא ינקוף משוש לטובתו של ציבור החילזונות בכללותו, ובכניסה לאף כוורת דבורים לא תלויה הסיסמה: "דבורי כל העולם – התאחדו!".

אולם באלפי השנים האחרונות בני אדם החלו לשתף פעולה עם זרים, אותם הם דמיינו כ"אחים" או "חברים". כיום, כל האנושות הפכה לרשת אחת ענקית של שיתוף פעולה. למרות שגם כיום לא כל האנשים מאמינים באותה אל או מצייתים לאותה ממשלה, כולם נותנים את אמונם באותו הכסף. אוסאמה בן לאדן שנא את התרבות האמריקאית, את הפוליטיקה האמריקאית ואת הדת האמריקאית – אבל הוא דווקא חיבב דולרים אמריקאים. כיצד הצליח הכסף במקום בו כל האלים והמלכים כשלו?

?

הרצאות