Köp Homo Deus

Kort Recension

Sapiens – En kort historik över mänskligheten skildrade hur mänskligheten har erövrat världen i kraft av sin unika förmåga att tro på kollektiva myter om gudar, pengar, jämlikhet och frihet.

Homo deus – En kort historik över morgondagen undersöker vad som skulle kunna hända med världen om dessa gamla myter kopplas samman med nya gudalika tekniker som artificiell intelligens och genetisk ingenjörskonst.

 

Vad kommer att hända med demokratin när Google och Facebook känner våra politiska preferenser och vad vi gillar bättre än vi själva? Vad händer med välfärdsstaten när datorer och robotar driver bort människor från arbetsmarknaden och skapar en omfattande ny ”obehövlig klass”? Hur kan islam tänkas hantera genetisk ingenjörskonst? Kommer Silicon Valley till sist att stifta nya religioner och inte bara producera nya manicker?

Vilka nya öden kommer vi att styra mot när Homo sapiens blir Homo deus? Vilka projekt bör vi sjösätta när vi blir självskapade gudar på planeten Jorden och hur ska vi skydda denna ömtåliga planet och oss själva mot våra destruktiva krafter? Boken Homo deus ger oss en glimt av de drömmar och mardrömmar som kommer att prägla det 21:a århundradet.

Boken

Sapiens förklarade hur mänskligheten kom att härska över planeten. Homo deus undersöker vår framtid. Den blandar naturvetenskap, historia, filosofi och alla discipliner däremellan för att utveckla en bild av morgondagen som i förstone framstår som obegriplig, men snart som obestridlig: mänskligheten kommer inte bara att förlora sin dominerande roll utan också själva sin mening. Och vi kan inte heller sitta och vänta på en motståndsrörelse – människor som kämpar mot maskiner i frihetens och individualismens namn är visserligen ett älsklingstema inom science fiction, men sådana humanistiska myter är i själva verket utmönstrade som lika passé som kassettbandspelare och regndanser. Detta kan låta illavarslande, men förändringar är alltid skrämmande.

 

Under det senaste århundradet har mänskligheten lyckats göra det omöjliga och begränsat hungerkatastrofer, farsoter och krig. Idag dör fler människor av fetma än av svält, fler av ålderdom än av infektionssjukdomar och fler människor begår självmord än dödas i krig. Vi är den enda arten i jordens långa historia som på egen hand har förändrat hela planeten, och vi förväntar oss inte längre att något högre väsen ska forma vårt öde åt oss.

Framgång föder framåtanda, och mänskligheten kommer härnäst att eftersträva odödlighet, gränslös lycka och gudomliga skaparkrafter. Men strävan efter just dessa mål kommer till sist att göra de flesta människor överflödiga. Så hur ska vi gå vidare? Till att börja med kan vi träffa våra val idag med vidöppna ögon för vart de leder oss. Vi kan inte hejda historiens gång, men vi kan påverka dess riktning.

Read More

ERRATA

När Prof. Harari skrev Homo Deus förlitade han sig på de mest uppdaterade källorna och de mest exakta fakta som finns tillgängliga. Men misstag är oundvikliga. Trots Prof. Harari och hans redaktörers faktagranskning har boken tyvärr några faktiska fel som upptäcktes först efter att boken publicerats, och det var för sent att rätta till dem. På den här sidan finns en lista med fel och den korrekta informationen. Inget av felen ändrar bokens kärnargument, men Prof. Harari och hans redaktörer ber om ursäkt för dessa misstag och tackar de uppmärksamma läsarna som påpekade dem. Om du upptäcker några ytterligare fel kan du informera Prof. Harari om det genom att skriva till info@ynharari.com, så att vi kan lägga till dem i listan och göra vårt bästa för att rätta till dem i framtida utgåvor av boken.

Köp Homo Deus

Choose Language