Framtiden

More Topics

Have humans passed their expiry date?

Introduktion

Uppgradera världen

När vi tänker på framtiden tänker vi generellt på en värld där människor är identiska med oss på alla de viktiga punkterna, men åtnjuter bättre teknik som: laservapen, intelligenta robotar och rymdskepp som färdas med ljusets hastighet. De framtida teknikernas revolutionära potential är dock att ändra själva Homo sapiens, inklusive våra kroppar och våra sinnen, och inte enbart våra fordon och vapen. Det mest fantastiska med framtiden kommer inte att vara rymdskepp, men de varelser som flyger dem.

Människor kommer att uppgradera sig till gudar. Det vill säga, människor kommer att förvärva förmågor som tidigare ansågs gudomlig, såsom evig ungdom, tankeläsning, och förmågan att konstruera livet.

Fysiker definierar Big Bang som en singularitet. Det är en punkt där alla de kända naturlagarna inte fungerade. Inte heller tid existerade. Det är alltså meningslöst att säga att något existerade ”före” Big Bang. Kanske närmar vi oss stadigt en ny singularitet, där alla de begrepp som ger mening till vår värld – jag, du, män, kvinnor, kärlek och hat – kommer bli irrelevant. Allt som händer bortom den punkten är meningslöst för oss.

Artiklar

Kriget mot döden

Av alla förment olösliga problem som har plågat mänskligheten har ett förblivit det mest besvärande, intressanta och viktiga: döden. Före senmoderniteten tog de flesta religioner och ideologier det för givet att döden är ett oundvikligt öde. De flesta trosläror gjorde vidare döden till den viktigaste källan till mening i livet. Försök föreställa dig islam, kristendomen eller den fornegyptiska religionen utan döden. Dessa religioner lärde människor att de måste försonas med döden och leva sina liv i dess skugga och hoppas på livet efter detta, i stället för att försöka övervinna döden och leva för evigt här på jorden. De skarpaste hjärnorna var upptagna med att finna någon mening med döden, inte med att försöka upphäva den.

Detta är temat i den äldsta bevarade myten: sumerernas myt om Gilgamesh. Hjälten är den starkaste och dugligaste mannen i världen, kung Gilgamesh av Uruk, som kunde besegra vem som helst i strid. En dag dog Gilgameshs bäste vän, Enkidu. Gilgamesh satt vid hans kropp och observerade den i många dagar tills han såg en mask falla ner från vännens näsborre. Gilgamesh greps av en fruktansvärd skräck och svor att han själv aldrig skulle dö. Han skulle på något vis finna ett sätt att besegra döden. Gilgamesh gjorde sedan en resa till världens ände, dödade lejon, slogs med skorpionmänniskor och trängde ner i underjorden. Där krossade han färjkarlen över de dödas flod Urshanabis stenstoder och fann Utnapishtim, den sista överlevande från den ursprungliga översvämningen. Ändå misslyckades Gilgamesh i sitt sökande. Han återvände tomhänt, lika dödlig som alltid, men med en ny insikt. Att när gudarna skapade människan hade de också uppställt döden som hennes oundvikliga öde och människorna måste lära sig att leva med detta öde.

Read More

Det senaste kriget

Vi lever i historiens fredligaste era. Internationella krig har sjunkit till en rekordlåg nivå. Med få undantag har stater efter 1945 inte längre invaderat andra stater för att erövra och införliva dem. Sådana erövringar har sedan urminnes tider varit den politiska historiens brödföda. Det var så de flesta stora imperierna skapades och så de flesta härskare och befolkningar trodde att det skulle förbli. Men erövringskrig som romarnas, mongolernas och ottomanernas kan i dag inte genomföras någonstans i världen. Efter 1945 har inget självständigt land som varit erkänt av FN erövrats och suddats bort från kartan. Begränsade mellanstatliga krig förekommer fortfarande ibland, och miljontals människor dör fortfarande i krig, men krig är inte längre normen. Många människor tror att de mellanstatliga krigens försvinnande är något unikt för de rika demokratierna i Västeuropa. Men i själva verket nådde freden Europa först efter att först ha brett ut sig i andra delar av världen. De senaste allvarliga krigen mellan sydamerikanska länder var exempelvis kriget mellan Peru och Ecuador 1941 och mellan Bolivia och Paraguay 1932–35. Och innan dess hade det inte förekommit något allvarligare krig mellan sydamerikanska länder sedan 1870–84 med Chile på den ena sidan och Bolivia och Peru på den andra.
Vi tänker sällan på arabvärlden som särskilt fredlig. Men sedan arabländerna blev självständiga har endast ett av dem startat ett fullskaligt krig mot ett annat (den irakiska invasionen av Kuwait 1990). Det har funnits en hel del skärmytslingar vid gränserna (till exempel mellan Syrien och Jordanien 1970), flera väpnade interventioner (till exempel Syriens inblandning i Libanon), många inbördeskrig (Algeriet, Jemen, Libyen) och en hel rad kupper och revolter. Men förutom Gulfkriget har det inte förekommit några fullskaliga krig mellan arabländer. Även om vi vidgar perspektivet och inbegriper hela den muslimska världen tillkommer endast ett exempel, nämligen kriget mellan Irak och Iran. Inga krig har förts mellan Turkiet och Iran, mellan Pakistan och Afghanistan eller mellan Indonesien och Malaysia.

Read More

From Natural Selection to Intelligent Design

I nästan fyra miljarder år har utvecklingen av livet på jorden styrts av ett naturligt urval. Det har funnits många fascinerande vändningar i livets spel, men grundreglerna har varit oförändrade. Exakt samma principer för det naturliga urvalet har format utvecklingen av bakterier i de ursprungliga oceaner, utvecklingen av dinosaurier i Jurassic perioden, utvecklingen av arkaiska människor i stenåldern och utvecklingen av Galapagos finkar under de senaste århundradena.
Inte alla människor accepterar denna idé. Religiösa fundamentalister insisterar på att intelligent konstruktion har format livet på jorden snarare än det naturliga urvalet. De hävdar att den intelligenta designen av en mäktig gud skulpterade giraffernas långa halsar, påfåglarnas färgglada svansar, och människornas jumbohjärnor. Utifrån vår vetenskapliga förståelse har dessa religiösa fanatiker helt misstagit sig. Livets tidigare historia har ingenting att tacka av gudomlig intelligens. Ironiskt nog kan dock fanatikerna mycket väl ha rätt om framtiden. Mycket snart, kan kanske det fyra miljarder år gamla lagarna av det naturliga urvalet störtas, och livet i universum kommer alltmer att formas av den intelligenta designen av gudomliga varelser. För inom en snar framtid kommer vi människor sannolikt att förvandla oss till gudalika varelser, som har gudomliga förmågor för skapande av design. Detta kommer att vara inte bara den största revolutionen på historiens tusentals år, men också den största revolutionen på miljarder år i biologin.

Read More

Människan har passerat sina utgångsdatum

Än så länge har bara en liten bråkdel av dessa möjligheter förverkligats. Men 2013 års värld är redan en värld där kulturen kastar av sig biologins bojor. Vår förmåga att omforma inte bara världen omkring oss utan framför allt världarna inne i våra kroppar och medvetanden utvecklas i en halsbrytande fart. Fler och fler verksamhetsområden får sina självtillräckliga vanor rubbade. Advokater måste ompröva begreppen
privatliv och identitet; politiker måste ompröva frågor om vård och jämlikhet; idrottsförbund och utbildningsinstitutioner måste omdefiniera vad fair play och prestation är; och pensionsfonder och
arbetsmarknader måste anpassa sig till en värld där 60 kanske är det nya 30. Alla måste tackla de kvistiga frågorna om biologisk ingenjörskonst, cyborger och oorganiskt liv.

Read More