Pengar & Politik

More Topics

Varför är pengar det enda i världen som alla känner tillit till?

Introduktion

Lita på världen

Homo sapiens utvecklades till att tänka på människor som uppdelade i vi och dem. ”Vi” var gruppen omedelbart omkring dig, vem du än var, och ”dem” var alla andra. I själva verket, styrs inget sällskapligt djur av den arts intressen den tillhör. Ingen schimpans bryr sig om de intressen som schimpansarter, ingen snigel kommer lyfta en tentakel för det globala snigelsamfundet, ingen lejon alfahane lägger ett bud för att bli kungen av alla lejon, och vid ingen bikupas ingång kan man hitta sloganen: ” Världens arbetarbin – Gå samman!”

Men under de senaste årtusendena blev Homo sapiens mer och mer exceptionella i detta avseende. Människor började samarbeta regelbundet med fullständiga främlingar, som de föreställde sig som ”bröder” eller ”vänner”. Idag har hela mänskligheten blivit ett enda nätverk för samarbete. Även om i alla människor idag inte tror på samma gud eller lyder under samma regering, är de alla villiga att använda samma pengar. Osama bin-Ladin, trots hans hat mot den amerikanska kulturen, amerikansk religion, och amerikansk politik, var mycket förtjust i amerikanska dollar. Hur kom pengar att lyckas där gudar och kungar misslyckats?

Artiklar

Hur fungerar pengar?

Kaurisnäckor och dollarsedlar har bara ett värde i vår gemensamma föreställningsvärld. Deras värde är inte inneboende i metallens eller papperets kemiska sammansättning eller i deras färg eller form. Pengar är med andra ord inte en materiell realitet, utan en psykologisk konstruktion. De fungerar genom att omvandla materia till medvetande. Mer hur kan de lyckas med det? Varför skulle någon vara villig att byta ett fruktbart risfält mot en handfull värdelösa kaurisnäckor? Varför är du villig att vända hamburgare, sälja försäkringar eller passa tre bortskämda ungar när det enda du får för dina ansträngningar är några färgade papperslappar?

Människor är villiga att göra sådant när de litar på sina kollektiva fantasifoster. Tillit är det råmaterial som alla typer av pengar är präglade av. När den rike lantbrukaren sålde sina ägor för en säck kaurisnäckor och begav sig till en annan landsända med dem, förlitade han sig på att när han kom fram skulle andra människor vara villiga att sälja ris, hus och fält till honom mot kaurisnäckor. Pengar är alltså ett system av ömsesidig tillit, och inte vilket sådant system som helst: Pengar är det mest universella och effektiva systemet för ömsesidig tillit som någonsin skapats. Människor som inte tror på samma gud eller lyder under samme kung använder villigt samma pengar. Usama bin Ladin var mycket förtjust i amerikanska dollar, trots sitt hat mot amerikansk kultur, amerikansk religion och amerikansk politik.

Read More

Den kapitalistiska läran

Vi har redan sett att pengar är förunderliga eftersom de kan representera mängder av olika företeelser och konvertera vad som helst till nästan vad som helst. Men före den nya tiden var denna förmåga begränsad.
Oftast kunde pengar bara representera och konvertera nu existerande ting. Detta innebar avsevärda begränsningar av tillväxten eftersom det försvårade finansieringen av nya projekt.

Read More